slide4.jpg

Altany

Altany ogrodowe w zależności od zastosowania mogą mieć różne kształty. Najczęściej budowane są w formacie kwadratu, gdyż taka bryła przestrzenna wydaje nam się najbardziej praktyczną w zastosowaniu. Mogą posiadać pełne ściany, częściowo osłonięte lub całkowicie pozbawione zabudowy. Altany oparte na tradycyjnych konstrukcjach lub tworzące fantazyjne formy wzorcowe o których to poszczególny użytkownik decyduje, jaka altana znajdzie się w jego ogrodzie i jaką funkcję będzie spełniała. Z reguły jak sama nazwa wskazuje, najczęściej korzystamy z nich jako miejsce ogrodowego wypoczynku i biesiadowania.