slide4.jpg

Więźby dachowe

Wyróżniamy kilka typów konstrukcji więźby dachowej. W zależności od rodzaju więźby jętkowej, krokwiowej, płatwiowej, które różnią się konstrukcją budowy i ich łączeniem, możemy wybrać typ tej konstrukcji, kierując się możliwościami dopasowanymi do projektu, przy uwzględnieniu naszych możliwości.